פסנתר חשמלי נייד 88 קלידים עם מקצבים MEDELI SP5500

 

מחיר רגיל: 2985ש"ח

מחיר באתר: 2678 ש"ח

 

 • 88 Hammer Action Keys
 • 559 Voices
 • 203 Styles, including 3 User Styles
 • 100 Songs
 • 2 Demo Songs
 • Accompaniment control: Start/Stop, Sync Start, Sync Stop, Intro/Ending, Fill-In A, Fill-In B, Fade
 • Overall Control: One Touch Setting, Transpose, Dual, Split, Touch, DSP, Mixer, Pitch Bend
 • Other Control: Style Record, Record, Playback
 • Connectors: DC 12V, Phones, Aux Out(L/Mono), Aux Out (R), Aux. In, Sustain, Soft, MIDI In, MIDI Out, USB Port
 • Secure Digital Card Slot
 • Light Buttons

 

0003501_029-SP5500