גיטרה בס 5 מיתרים CORT GB35J 3TS

 

 

FEATURES

 

 • CONSTRUCTION: Bolt-on
 • BODY: Agathis
 • NECK: Canadian Hard Maple
 • FRETBOARD: Rosewood, 15 3/4" Radius (400mm)
 • FRETS: 22 / Large (2.7mm)
 • SCALE: 34" (864mm)
 • INLAY: White Rectangular
 • TUNERS: Open gear
 • PICKUPS: PSEB1A-5/F & MBA1P-5
 • ELECTRONICS: Passive
 • HARDWARE: CR (Chrome)
 • STRINGS: (130-045)
 • COLORS:
 • GB35J BK – Black
 • GB35J 3TS – 3 Tone Sunburst
 • GB35J WH – White